Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ÖZGÜR CEYLAN
CHP - ÇANAKKALE

Bulunan Kayıt Sayısı:5
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3432 26.02.2021 Askeri Ortaöğretim Okulları Hakkında Kanun Teklifi
2/3242 09.12.2020 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3023 09.07.2020 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2905 27.05.2020 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2683 04.03.2020 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi