Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

HİŞYAR ÖZSOY
HDP - DİYARBAKIR

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3237 03.12.2020 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi