Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ZEYNEL EMRE
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:4
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3523 02.04.2021 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3033 11.07.2020 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2680 05.03.2020 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2342 06.11.2019 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi