Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

FATMA KAPLAN HÜRRİYET
CHP - KOCAELİ

Bulunan Kayıt Sayısı:12
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/1499 21.12.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1380 20.11.2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/896 31.07.2018 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşların Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/895 31.07.2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/894 31.07.2018 31/05/2016 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/893 31.07.2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/892 31.07.2018 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/891 31.07.2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/890 31.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/889 31.07.2018 Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/888 31.07.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/865 30.07.2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi