Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:435
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3941 10.11.2021 Kamuda Çalışan Avukatlarının Özlük Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3940 10.11.2021 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3890 20.10.2021 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3436 03.03.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3372 03.02.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3252 09.12.2020 Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3221 26.11.2020 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3165 22.10.2020 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
2/3157 21.10.2020 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3156 21.10.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3022 09.07.2020 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2836 23.04.2020 14/3/2013 Tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2789 12.04.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2788 12.04.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2666 26.02.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2492 30.12.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2396 22.11.2019 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/1725 28.02.2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1724 08.03.2019 Avukatlık Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1698 04.02.2019 31.5.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1144 11.10.2018 Silah Kanunu Teklifi
2/825 19.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/821 19.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/415 06.07.2018 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/414 06.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/413 06.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/412 06.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/411 06.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/410 06.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/409 06.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/408 06.07.2018 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/407 06.07.2018 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/406 06.07.2018 1219 Sayılı Tababet ve Şubatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/405 06.07.2018 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/404 06.07.2018 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/403 06.07.2018 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/402 06.07.2018 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/401 06.07.2018 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun ile Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/400 06.07.2018 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/399 06.07.2018 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin Kredi Borçlarını Ertelemesi Hususunda Çiftçiye Uyguladığı Faiz Oranlarını Tarım Kredi Kooperatiflerine Uyguladığı Faiz Oranları ile Eşitlemesi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Kredi Kullanan Çiftçilerin Kredi Borçlarının Yeniden Hesaplanarak Ödeme Planlarının Düşük Faiz Oranına Göre Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/398 06.07.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/397 06.07.2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/396 06.07.2018 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/395 06.07.2018 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/394 06.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/393 06.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/392 06.07.2018 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/391 06.07.2018 Engellilere Yönelik Bazı İyileştirmeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/390 06.07.2018 Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/389 06.07.2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/388 06.07.2018 Köy Okullarının Açılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/387 06.07.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/386 06.07.2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/385 06.07.2018 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/384 06.07.2018 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/383 06.07.2018 20 Şubat Behçet Hastalığı ve Farkındalık Gününe Dair Kanun Teklifi
2/382 06.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/381 06.07.2018 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/380 06.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/379 06.07.2018 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/378 06.07.2018 6191 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan FETÖ Mağduru Askeri Lise Öğrencilerin Mağduriyetlerinin Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/377 06.07.2018 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/376 06.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/375 06.07.2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/374 06.07.2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/373 06.07.2018 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/372 06.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/371 06.07.2018 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/370 06.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/369 06.07.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/368 06.07.2018 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/367 06.07.2018 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/366 06.07.2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/365 06.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/364 06.07.2018 Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/363 06.07.2018 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/362 06.07.2018 16.08.1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/361 06.07.2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/360 02.07.2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/359 02.07.2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/358 02.07.2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/357 02.07.2018 17/03/1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/356 02.07.2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/355 02.07.2018 Cumartesi Anneleri Haftası (20 Mayıs - 27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi
2/354 02.07.2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/353 02.07.2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/352 02.07.2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/351 02.07.2018 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/350 02.07.2018 7/5/1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/349 02.07.2018 9/5/1955 Tarihli ve 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/348 02.07.2018 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/347 02.07.2018 17 Nisanın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/346 02.07.2018 Türk Ceza Kanununa "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" Maddesi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/345 02.07.2018 Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/344 02.07.2018 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/343 02.07.2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/342 02.07.2018 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/341 02.07.2018 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/340 02.07.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/339 02.07.2018 Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/338 02.07.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/337 02.07.2018 Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/336 02.07.2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/335 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/334 02.07.2018 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması (Muz İhtisas Gümrüğü Kurulması) Hakkında Kanun Teklifi
2/333 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/332 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/331 02.07.2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/330 02.07.2018 Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/329 02.07.2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/328 02.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/327 02.07.2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/326 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/325 02.07.2018 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/324 02.07.2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/323 02.07.2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/322 02.07.2018 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/321 02.07.2018 Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/320 02.07.2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/319 02.07.2018 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/318 02.07.2018 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/317 02.07.2018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/316 02.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/315 02.07.2018 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/314 02.07.2018 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/313 02.07.2018 Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/312 02.07.2018 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/311 02.07.2018 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/310 02.07.2018 Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası Hakkında Kanun Teklifi
2/309 02.07.2018 2016 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/308 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/307 02.07.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/306 02.07.2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/305 02.07.2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/304 02.07.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/303 02.07.2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/302 02.07.2018 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/301 02.07.2018 Kars İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/300 02.07.2018 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/299 02.07.2018 Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/298 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/297 02.07.2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/296 02.07.2018 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/295 02.07.2018 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/294 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/293 02.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/292 02.07.2018 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/291 02.07.2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/290 02.07.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/289 02.07.2018 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/288 02.07.2018 19/10/2005 tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/287 02.07.2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/286 02.07.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/285 02.07.2018 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/284 02.07.2018 1/7/1976 Tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 24/5/1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/283 02.07.2018 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/282 02.07.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/281 02.07.2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/280 02.07.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/279 02.07.2018 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/278 02.07.2018 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/277 02.07.2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/276 02.07.2018 Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/275 02.07.2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/274 02.07.2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/273 02.07.2018 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/272 02.07.2018 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/271 02.07.2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/270 02.07.2018 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/269 02.07.2018 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/268 02.07.2018 Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/267 02.07.2018 Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/266 02.07.2018 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/265 02.07.2018 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/264 02.07.2018 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/263 02.07.2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/262 02.07.2018 Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/261 02.07.2018 11/09/1981 Tarihli ve 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/260 02.07.2018 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/259 02.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/258 02.07.2018 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/257 02.07.2018 26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/256 02.07.2018 24.04.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/255 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/254 02.07.2018 14/71965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/253 02.07.2018 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun Teklifi
2/252 02.07.2018 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/251 02.07.2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/250 02.07.2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/249 02.07.2018 Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/248 02.07.2018 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/247 02.07.2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Mahremiyetinin Korunmasına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/246 02.07.2018 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/245 02.07.2018 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/244 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/243 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/242 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/241 02.07.2018 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/240 02.07.2018 Çocuk Haklarının Uluslararası Sözleşmelere Uygunluğunu İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/239 02.07.2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/238 02.07.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/237 02.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/236 02.07.2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/235 02.07.2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/234 02.07.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/233 02.07.2018 Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/232 02.07.2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/231 02.07.2018 Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/230 02.07.2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/229 02.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/228 02.07.2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/227 02.07.2018 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/226 02.07.2018 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/225 02.07.2018 Hâkimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/224 02.07.2018 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/223 02.07.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/222 02.07.2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/221 02.07.2018 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/220 02.07.2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/219 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/218 02.07.2018 Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/217 02.07.2018 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/216 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/215 02.07.2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/214 02.07.2018 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/213 02.07.2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
2/212 02.07.2018 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/211 02.07.2018 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/210 02.07.2018 5237 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/209 02.07.2018 İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/208 02.07.2018 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/207 02.07.2018 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/206 02.07.2018 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/205 02.07.2018 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/204 02.07.2018 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/203 02.07.2018 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/202 02.07.2018 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/201 02.07.2018 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/200 02.07.2018 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/199 02.07.2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/198 02.07.2018 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/197 02.07.2018 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/196 02.07.2018 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
2/195 02.07.2018 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/194 02.07.2018 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/193 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/192 02.07.2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/191 02.07.2018 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/190 02.07.2018 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/189 02.07.2018 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/188 02.07.2018 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/187 02.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/186 02.07.2018 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/185 02.07.2018 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/184 02.07.2018 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/183 02.07.2018 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/182 02.07.2018 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/181 02.07.2018 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yol açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/180 02.07.2018 Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/179 02.07.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/178 02.07.2018 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/177 02.07.2018 05.02.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/176 02.07.2018 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/175 02.07.2018 Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/174 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/173 02.07.2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/172 02.07.2018 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/171 02.07.2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/170 02.07.2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/169 02.07.2018 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
2/168 02.07.2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/167 02.07.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/166 02.07.2018 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/165 02.07.2018 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi
2/164 02.07.2018 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/163 02.07.2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/162 02.07.2018 Türk Ceza Kanununun 216; 219; 299; 300; 301; 341'inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi
2/161 02.07.2018 Devlet Memurları Kanunu İle Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/160 02.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/159 02.07.2018 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/158 02.07.2018 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/157 02.07.2018 Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarınca Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi
2/156 02.07.2018 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türk Yargıç Üye Seçimi Hakkında Kanun Teklifi
2/155 02.07.2018 Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi
2/154 02.07.2018 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/153 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/152 02.07.2018 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/151 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/150 02.07.2018 Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/149 02.07.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/148 02.07.2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/147 02.07.2018 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/146 02.07.2018 İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/145 02.07.2018 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/144 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/143 02.07.2018 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/142 02.07.2018 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/141 02.07.2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/140 02.07.2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/139 02.07.2018 Irak' ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
2/138 02.07.2018 Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/137 02.07.2018 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/136 02.07.2018 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/135 02.07.2018 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/134 02.07.2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/133 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/132 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/131 02.07.2018 Türk Ceza Kanunun 299'uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/130 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/129 02.07.2018 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/128 02.07.2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/127 02.07.2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/126 02.07.2018 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/125 02.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/124 02.07.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/123 02.07.2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/122 02.07.2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/121 02.07.2018 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/120 02.07.2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/119 02.07.2018 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/118 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/117 02.07.2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/116 02.07.2018 Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/115 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/114 02.07.2018 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/113 02.07.2018 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/112 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/111 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/110 02.07.2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/109 02.07.2018 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/108 02.07.2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/107 02.07.2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/106 02.07.2018 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/105 02.07.2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/104 02.07.2018 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/103 02.07.2018 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/102 02.07.2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/101 02.07.2018 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/100 02.07.2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/99 02.07.2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/98 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/97 02.07.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/96 02.07.2018 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/95 02.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/94 02.07.2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/93 02.07.2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/92 02.07.2018 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/91 02.07.2018 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/90 02.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/89 02.07.2018 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/88 02.07.2018 İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Hakkında Kanun Teklifi
2/87 02.07.2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 43. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/86 02.07.2018 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/85 02.07.2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/84 02.07.2018 Türk Ceza Kanununun 109. ve 234. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/83 02.07.2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/82 02.07.2018 Bazı Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesi Hakkında Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/81 02.07.2018 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/80 02.07.2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/79 02.07.2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/78 02.07.2018 Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/77 02.07.2018 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/76 02.07.2018 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/75 02.07.2018 5393-657/4B-4924 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçilmesi İçin Kanun Teklifi
2/74 02.07.2018 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/73 02.07.2018 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/72 02.07.2018 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/71 02.07.2018 Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/70 02.07.2018 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/69 02.07.2018 4688 Sayılı Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/68 02.07.2018 Türk Ceza Kanununun 299 Uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/67 02.07.2018 19 Ekim Gününün Muhtarlar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/66 02.07.2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/65 02.07.2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/64 02.07.2018 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/63 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/62 02.07.2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/61 02.07.2018 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/60 02.07.2018 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/59 02.07.2018 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/58 02.07.2018 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/57 02.07.2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/56 02.07.2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/55 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/54 02.07.2018 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/53 02.07.2018 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/52 02.07.2018 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
2/51 02.07.2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/50 02.07.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/49 02.07.2018 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/48 02.07.2018 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu İle Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/47 02.07.2018 5393 Sayılı Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/46 02.07.2018 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/45 02.07.2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/44 02.07.2018 Basın Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/43 02.07.2018 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/42 02.07.2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/41 02.07.2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/40 02.07.2018 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/39 02.07.2018 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/38 02.07.2018 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/37 02.07.2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/36 02.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/35 02.07.2018 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/34 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/33 02.07.2018 Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/32 02.07.2018 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/31 02.07.2018 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/30 02.07.2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/29 02.07.2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/28 02.07.2018 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/27 02.07.2018 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi
2/26 02.07.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/25 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/24 02.07.2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/23 02.07.2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/22 02.07.2018 Gaziantep'te Meydana Gelen Saldırıda Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/21 02.07.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/20 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/19 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/18 02.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/17 02.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/16 02.07.2018 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/15 02.07.2018 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/14 02.07.2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/13 02.07.2018 4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun; 2'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), 4'üncü Maddesinin (c), 5'inci Maddesinin (c) Bendleri, Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/12 02.07.2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/11 02.07.2018 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/10 02.07.2018 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/9 02.07.2018 Türk Ceza Kanunun 299'ncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/8 02.07.2018 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/7 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/6 02.07.2018 Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığının Adının Şehit Yarbay Songül Yakut İlçe Jandarma Komutanlığı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/5 02.07.2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/4 02.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi