Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

KAZIM ARSLAN
CHP - DENİZLİ

Bulunan Kayıt Sayısı:6
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/1972 29.05.2019 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1685 25.01.2019 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1642 06.02.2019 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1614 07.02.2019 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1608 07.02.2019 492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1605 06.02.2019 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi