Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

HASAN BALTACI
CHP - KASTAMONU

Bulunan Kayıt Sayısı:6
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2624 12.02.2020 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2519 06.01.2020 Kastamonu İlinde Kenevir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/2463 13.12.2019 Kastamonu İli Genelinde Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci ve Kastamonu Siyez Buğdayı Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2352 07.11.2019 Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2351 06.11.2019 Özelleştirilen Şeker Fabrikalarının Kamulaştırılması ve İşlemleri Devam Eden Fabrikaların Özelleştirme İşlemlerinin Durdurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2292 16.10.2019 Kastamonu İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi