Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

GARO PAYLAN
HDP - DİYARBAKIR

Bulunan Kayıt Sayısı:8
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3739 08.07.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3708 25.06.2021 Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamalarının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3569 15.04.2021 Güvencesiz Kapanmaya Karşı Ekonomik Tedbirleri İçeren Kanun Teklifi
2/3553 08.04.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2856 05.05.2020 Koronavirüs Salgınına Karşı Güvence Sağlamak Amacıyla 7197 Sayılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2658 24.02.2020 Tehlike Altındaki Dillerin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2257 04.10.2019 Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/966 02.10.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi