Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

UĞUR BAYRAKTUTAN
CHP - ARTVİN

Bulunan Kayıt Sayısı:25
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2796 12.04.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2795 12.04.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2350 07.11.2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2267 07.10.2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2039 03.07.2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2006 24.06.2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1566 15.01.2019 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1561 15.01.2019 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1402 23.11.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1054 24.09.2018 4857 Sayılı İş Kanununun 21. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1048 20.09.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/1039 17.09.2018 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 118. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1038 17.09.2018 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1037 17.09.2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 18. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1036 17.09.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1035 17.09.2018 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1034 17.09.2018 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1033 17.09.2018 12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1032 17.09.2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesine (k) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1031 17.09.2018 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1030 17.09.2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1029 17.09.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1028 17.09.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 252. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/776 09.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/775 09.07.2018 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi