Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ERKAN HABERAL
MHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:44
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2539 14.01.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2415 28.11.2019 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2323 30.10.2019 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2322 30.10.2019 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2133 05.08.2019 Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2121 26.07.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2116 25.07.2019 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1487 14.12.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1262 05.11.2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1205 22.10.2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1180 18.10.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/759 13.07.2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/758 13.07.2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/757 13.07.2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/756 13.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/755 13.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/754 13.07.2018 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/753 13.07.2018 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/752 13.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/751 13.07.2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/750 13.07.2018 Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/749 13.07.2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/748 13.07.2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/747 13.07.2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/746 13.07.2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/745 13.07.2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/744 13.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/743 13.07.2018 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/742 13.07.2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/741 13.07.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/740 13.07.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/739 13.07.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/738 13.07.2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/737 13.07.2018 19/04/2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/736 13.07.2018 Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/735 13.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/734 13.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/733 13.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/732 13.07.2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/731 13.07.2018 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/730 13.07.2018 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/729 13.07.2018 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/728 13.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/727 13.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi