Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

YÜKSEL ÖZKAN
CHP - BURSA

Bulunan Kayıt Sayısı:13
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3590 28.04.2021 Gaziler ile Şehit ve Gazi Yakınlarının Şartlarının İyileştirimesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3549 07.04.2021 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3172 04.11.2020 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3145 15.10.2020 Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3029 11.07.2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2980 22.06.2020 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası, Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2969 15.06.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2953 09.06.2020 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2665 26.02.2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2543 15.01.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2362 13.11.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1477 10.12.2018 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1312 07.11.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi