Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

İSMAİL FARUK AKSU
MHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:12
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3089 27.08.2020 4.5.2007 Tarihli ve 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2888 14.05.2020 Türk Arkeolojisi Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/2785 09.04.2020 12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1646 11.02.2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1452 06.12.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1391 21.11.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1390 21.11.2018 657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1389 21.11.2018 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1388 21.11.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1387 21.11.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1167 16.10.2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1166 16.10.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi