Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MUSTAFA ADIGÜZEL
CHP - ORDU

Bulunan Kayıt Sayısı:12
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3836 27.09.2021 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3226 30.11.2020 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3191 11.11.2020 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2849 04.05.2020 5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2845 30.04.2020 Enerji Dağıtım Şirketlerinin Devletleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1951 13.05.2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1695 01.02.2019 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1519 27.12.2018 351 Sayılı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1437 03.12.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1405 23.11.2018 Düğün Benzeri Eğlence Yerleri İle Meskün Mahalde Bireysel Silah Kullanımının Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1183 19.10.2018 14/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1100 04.10.2018 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi