Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

LEVENT GÖK
CHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:42
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3851 28.09.2021 27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3850 28.09.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3849 28.09.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3848 28.09.2021 27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3846 27.09.2021 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3845 27.09.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3844 27.09.2021 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3843 27.09.2021 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3842 27.09.2021 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3841 27.09.2021 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3825 22.09.2021 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3824 22.09.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3815 15.09.2021 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3547 07.04.2021 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3315 25.12.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3314 25.12.2020 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3313 25.12.2020 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3312 25.12.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3311 25.12.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3310 25.12.2020 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3309 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3308 25.12.2020 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3307 25.12.2020 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3306 25.12.2020 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3305 25.12.2020 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3304 25.12.2020 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3303 25.12.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3302 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3299 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3298 25.12.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3297 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3296 25.12.2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3295 25.12.2020 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3294 25.12.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3193 12.11.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3161 21.10.2020 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2525 08.01.2020 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2487 25.12.2019 Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2421 04.12.2019 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2050 09.07.2019 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1759 18.03.2019 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/988 31.08.2018 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi