Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MURAT EMİR
CHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:38
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3752 18.07.2021 Avukatlık Kanununda ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3510 25.03.2021 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3498 24.03.2021 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3158 21.10.2020 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3134 12.10.2020 Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2906 27.05.2020 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/2681 02.03.2020 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Teklifi
2/2634 14.02.2020 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2583 29.01.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2572 23.01.2020 Terörle Mücadele Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2568 23.01.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2520 06.01.2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2514 03.01.2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2513 30.12.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2473 20.12.2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2424 04.12.2019 Belediye Kanununda, Pasaport Kanununda ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2253 04.10.2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2230 20.09.2019 Çocuk Koruma Kanununda ve İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1757 14.03.2019 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1621 11.02.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1484 12.12.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1483 12.12.2018 Devlet Memurları Kanununda ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1482 12.12.2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2/1436 03.12.2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1433 30.11.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1376 16.11.2018 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1259 31.10.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1253 30.10.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1252 30.10.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1240 30.10.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1239 30.10.2018 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1238 30.10.2018 Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1068 24.09.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1060 24.09.2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/993 07.09.2018 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/829 19.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/826 19.07.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/815 19.07.2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi