Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

SEFER AYCAN
MHP - KAHRAMANMARAŞ

Bulunan Kayıt Sayısı:18
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3270 21.12.2020 Kahramanmaraş İlinde Helete Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/3063 28.07.2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3062 28.07.2020 5488 Sayılı Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3052 20.07.2020 Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi
2/3017 06.07.2020 4857 sayılı İş Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2896 15.05.2020 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2877 14.05.2020 Kahramanmaraş İlinde Ilıca Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/2826 20.04.2020 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlerdirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2825 20.04.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2638 17.02.2020 7179 Sayılı Asker Alma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2395 21.11.2019 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2115 25.07.2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasasının 38/A Maddesine Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1936 16.05.2019 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1647 11.02.2019 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1386 21.11.2018 Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1214 24.10.2018 Türk Medeni Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1122 09.10.2018 Sağlık Çalışanına Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/961 14.08.2018 Genişletilmiş Bağışıklama Programında ve Salgın Sırasında Uygulanacak Aşıların Reddinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi