Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:3
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3974 23.11.2021 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3678 17.06.2021 Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2043 05.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi