Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MUAZZEZ ORHAN IŞIK
HDP - VAN

Bulunan Kayıt Sayısı:12
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3834 23.09.2021 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3795 02.09.2021 08/09/1956 Tarihli ve 9402 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3779 17.08.2021 15/05/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3748 16.07.2021 HPV Virüsünün Yayılmasının Önlenmesi ve HPV Aşısının Ücretsiz Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3486 17.03.2021 Evlenme Durumunda Soyadı Seçimine Dair Kanun Teklifi
2/3450 08.03.2021 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Kadınlara Yönelik Ayrımcı Uygulamaların Sonlandırılmasna Dair Kanun Teklifi
2/3448 08.03.2021 Evlenme Durumunda Kütük Seçimine Dair Kanun Teklifi
2/3404 19.02.2021 Yerli Bebek Maması ve Devam Sütlerinin Üretilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3000 29.06.2020 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/2733 16.03.2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2340 05.11.2019 2020 Yılının Deprem Seferberliği ve Deprem Farkındalık Yılı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2281 10.10.2019 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi