Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ERKAN AKÇAY
MHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı:14
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3050 21.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2999 30.06.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2779 08.04.2020 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1382 20.11.2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İçtüzük Teklifi
2/970 26.09.2018 Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi
2/965 01.10.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/861 30.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/858 27.07.2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
2/857 27.07.2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/856 27.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/855 27.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/854 27.07.2018 Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/853 27.07.2018 Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Alınmaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/795 25.07.2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi