Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MEHMET GÖKER
CHP - BURDUR

Bulunan Kayıt Sayısı:5
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2522 08.01.2020 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1434 03.12.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1299 07.11.2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/974 29.08.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/973 29.08.2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi