Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ÇETİN ARIK
CHP - KAYSERİ

Bulunan Kayıt Sayısı:27
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3780 17.08.2021 Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3594 29.04.2021 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3143 15.10.2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3099 15.09.2020 Çiftçilerin Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bankalara Olan Faiz Borçlarının Silinmesi ve Borcun Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3091 28.08.2020 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2976 18.06.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2944 04.06.2020 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2792 12.04.2020 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2688 05.03.2020 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2286 11.10.2019 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2200 17.09.2019 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2178 06.09.2019 06.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1822 26.04.2019 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1821 26.04.2019 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1766 22.03.2019 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1645 08.02.2019 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1235 30.10.2018 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1101 04.10.2018 Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/991 07.09.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/913 02.08.2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/912 02.08.2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/863 30.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/822 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/818 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/817 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/813 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/809 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi