Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
TİP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:20
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/4004 07.12.2021 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/4003 07.12.2021 Dahiliye Memurları Kanunu ve İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3990 03.12.2021 Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3659 08.06.2021 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3521 02.04.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3520 02.04.2021 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3274 22.12.2020 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3273 22.12.2020 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3272 22.12.2020 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3247 09.12.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3059 27.07.2020 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2676 28.02.2020 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2675 27.02.2020 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2674 26.02.2020 Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2671 28.02.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2640 17.02.2020 Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2047 05.07.2019 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2046 05.07.2019 Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1755 14.03.2019 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1576 21.01.2019 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi