Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MÜRSEL ALBAN
CHP - MUĞLA

Bulunan Kayıt Sayısı:6
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3933 10.11.2021 Belediye Kanunu ve İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2670 27.02.2020 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2567 23.01.2020 İbadethane İbaresi Geçen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/2000 24.06.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1637 25.01.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1280 05.11.2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi