Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ARZU ERDEM
MHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:30
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3067 29.07.2020 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2636 17.02.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2308 21.10.2019 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2132 05.08.2019 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2131 05.08.2019 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2118 25.07.2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1522 25.12.2018 Gümrük Muhafaza Memurlarının Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1212 23.10.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/881 31.07.2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/880 31.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/879 31.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/878 31.07.2018 Milli Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/877 31.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/876 31.07.2018 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/851 23.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/850 23.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/849 23.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/848 23.07.2018 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/847 23.07.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/846 23.07.2018 Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/845 23.07.2018 Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/844 23.07.2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/843 23.07.2018 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/842 23.07.2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/841 23.07.2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/840 23.07.2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/839 23.07.2018 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/838 23.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/837 23.07.2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/836 23.07.2018 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi