Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ERKAN AYDIN
CHP - BURSA

Bulunan Kayıt Sayısı:7
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3749 18.07.2021 31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3224 30.11.2020 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Kanun Teklifi
2/3008 03.07.2020 İl Özel İdarelerine ve Belediyelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2890 14.05.2020 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2803 12.04.2020 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hkkında Kanun Teklifi
2/2641 17.02.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1740 26.02.2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi