Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ATİLA SERTEL
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı:13
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3975 23.11.2021 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3396 17.02.2021 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2157 27.08.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1975 31.05.2019 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1962 24.05.2019 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/1961 24.05.2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1918 13.05.2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1618 11.02.2019 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1560 15.01.2019 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1439 03.12.2018 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1355 15.11.2018 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/951 10.08.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/949 10.08.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi