Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:8
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3723 30.06.2021 26.05.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/3439 03.03.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3276 22.12.2020 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3256 10.12.2020 Çanakkale Savaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2209 20.09.2019 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1917 13.05.2019 4857 Sayılı İş Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1688 25.01.2019 2019 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1630 24.01.2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi