Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

GÜLİZAR BİÇER KARACA
CHP - DENİZLİ

Bulunan Kayıt Sayısı:27
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3646 02.06.2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3643 31.05.2021 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3516 29.03.2021 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3514 29.03.2021 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3360 26.01.2021 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3322 30.12.2020 Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3213 20.11.2020 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/3139 12.10.2020 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3138 12.10.2020 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3137 12.10.2020 10/7/2004 Tarihi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3136 12.10.2020 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2434 04.12.2019 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2348 06.11.2019 25/10/1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2347 06.11.2019 6/6/2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2302 18.10.2019 23/3/2005 Tarih ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2237 26.09.2019 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2208 20.09.2019 19/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2192 13.09.2019 14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Kanun'un 25. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2016 01.07.2019 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1960 24.05.2019 3092 Sayılı Çay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1785 22.03.2019 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1474 10.12.2018 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1418 26.11.2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1417 26.11.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1356 15.11.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1327 08.11.2018 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1098 04.10.2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi