Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

JALE NUR SÜLLÜ
CHP - ESKİŞEHİR

Bulunan Kayıt Sayısı:17
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/4359 04.04.2022 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4214 24.02.2022 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4181 16.02.2022 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/4180 16.02.2022 Elekrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4123 28.01.2022 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4039 21.12.2021 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4033 20.12.2021 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3751 18.07.2021 Eskişehir İli İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3750 18.07.2021 Eskişehir İlinin Adının Gazieskişehir Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/3442 03.03.2021 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3437 03.03.2021 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3417 24.02.2021 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3395 17.02.2021 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3390 15.02.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3300 25.12.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2533 10.01.2020 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2089 18.07.2019 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi