Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

KEMAL PEKÖZ
HDP - ADANA

Bulunan Kayıt Sayısı:3
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3617 18.05.2021 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2919 01.06.2020 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müesssir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1325 08.11.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi