Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ABDURRAHMAN TUTDERE
CHP - ADIYAMAN

Bulunan Kayıt Sayısı:23
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3968 19.11.2021 Belediye Gelirleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3967 19.11.2021 Belediye Gelirleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3704 23.06.2021 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda ve Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3701 22.06.2021 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3675 15.06.2021 28.11.2017 Tarihli 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3628 21.05.2021 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3627 21.05.2021 Çiftçilerin Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3599 30.04.2021 Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3588 28.04.2021 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3513 29.03.2021 Gider Vergileri Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3422 24.02.2021 Sarmalık Tütüne İlişkin Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/3418 24.02.2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3289 24.12.2020 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3194 12.11.2020 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3186 09.11.2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2667 26.02.2020 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2550 17.01.2020 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2489 25.12.2019 442 Sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2423 04.12.2019 22.03.1971 Tarih ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1911 14.05.2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1905 07.05.2019 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1705 08.02.2019 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1677 15.01.2019 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi