Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

SEMRA GÜZEL
HDP - DİYARBAKIR

Bulunan Kayıt Sayısı:6
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3777 16.08.2021 Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3444 04.03.2021 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3291 25.12.2020 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzi İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3231 30.11.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2774 01.04.2020 Korona Virüs Salgınıyla (COVID-19) Mücadele Kapsamında Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1815 26.04.2019 23/6/1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24'ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi