Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MAHMUT CELADET GAYDALI
HDP - BİTLİS

Bulunan Kayıt Sayısı:3
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3263 16.12.2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2662 25.02.2020 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2661 25.02.2020 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi