Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ESİN KARA
MHP - KONYA

Bulunan Kayıt Sayısı:21
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3885 18.10.2021 Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi
2/3065 28.07.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3051 20.07.2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3045 17.07.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3043 17.07.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3042 17.07.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3020 08.07.2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3012 06.07.2020 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3011 06.07.2020 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2824 20.04.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2655 24.02.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2651 20.02.2020 Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2637 17.02.2020 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2635 17.02.2020 Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2585 30.01.2020 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2119 25.07.2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2117 25.07.2019 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2009 26.06.2019 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1921 16.05.2019 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1790 17.04.2019 Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1624 12.02.2019 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi