Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ
HDP - BATMAN

Bulunan Kayıt Sayısı:5
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/4333 24.03.2022 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3199 16.11.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3100 17.09.2020 14.06.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2502 02.01.2020 25.08.2011 Tarih ve 652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2500 02.01.2020 14.07.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi