Genel Sekreterlik
Adı Soyadı Görevi/Ünvanı Telefon Faks E-Posta
Mehmet Ali KUMBUZOĞLU Genel Sekreter 420 66 51
426 66 52
Bilal KAPUSUZOĞLU Müdür 420 72 78
Bilal.KAPUSUZOĞLU@tbmm.gov.tr
Cavit Gürbüz BAŞESEN Müdür 420 66 62
gurbuz.basesen@tbmm.gov.tr
Ergin CAN Müdür Yardımcısı 420 72 85
Ergin.CAN@tbmm.gov.tr
Bünyamin TAŞDELEN Şube Müdürü 420 79 52
BuenyaminTASDELEN@tbmm.gov.tr