Faaliyetler
  • 13.10.2021

    Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet YILDIZ, Libya Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mohammed TAMER ve komisyon üyeleri ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirmiştir.