İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Son Kabul Edilen Raporlar

Duyurular

Avrupa'da Türkiye Kökenlilere Yönelik Irkçı ve Yabancı Düşmanlığı İçerikli Eylemler (Veriler ve Değerlendirme – 2013)

Actions with Racist and Xenophobic Content against People of Turkish Origin in Europe - 2013

Basın Açıklamaları

Havale Edilen Tasarı ve Teklifler