TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEM

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:5

92 NCİ BİRLEŞİM (OLAĞANÜSTÜ)

23 NİSAN 2015 PERŞEMBE

SAAT: 14.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR 

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM:24               YASAMA YILI:5

92 NCİ BİRLEŞİM (OLAĞANÜSTÜ)

23 NİSAN 2015 PERŞEMBE

SAAT: 14.00

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının; Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 95 inci Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla görüşmeler yapmak üzere olağanüstü toplantı çağrı yazısı (3/1766)

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

SEÇİM

     4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER