Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 5. Yasama Yılı
19. Birleşim 26 Kasım 2014 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 105 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
26 Kasım 2014 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisin 19'uncu Birleşimini açıyorum.

Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.05

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.20

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisin 19'uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Y O K L A M A

BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline günden dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Hülya Güven'e aittir.

Buyurun Sayın Güven. (CHP sıralarından alkışlar)

HÜLYA GÜVEN (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'yle ilgili gündem dışı söz almış bulunuyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin giderek arttığının hepimiz farkındayız. Bu nedenle de dört yıldan bu yana araştırılması için zaman zaman çeşitli önergeler verildi. Ayrıca, kadına şiddetin ve cinayetlerin sayısı konusunda yoğun bir bilgi kirliliği var, gerçeklere ulaşamıyoruz çünkü ilgili bakanlıklar da sorularımızı cevapsız bırakıyorlar. Cinayetlerin çoğu da yine biliyoruz ki intihar olarak yansıtılıyor. STK'ların yaptığı bir araştırmada erkeklerin 2013 yılında 214 kadın ve 10 çocuğu öldürdüğü belirtilmekte.

Jandarma bölgesi istatistiklerinde de kadına şiddet rakamları oldukça düşündürücüdür. 2013'te 13.551 aile içi şiddetle mağdur kadın sayısı 12.222 olarak belirlenmiştir. Bugün bu konuyla ilgili olarak özellikle ben kadın milletvekillerimize seslenmek istiyorum. Şiddet neden artıyor düşünülüyor mu? "Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin." söylemlerinin ve yine "Kadın-erkek bir olmaz, fıtratında eşitlik yok." zihniyetinin net bir şekilde ortaya çıkmasıyla değil mi, çocuklara yapılan toplu tecavüzlerde kendi isteğiyle yapıldı indirimleri değil mi? Aslında daha pek çok neden sayılabilir.

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Günlük Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yöneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi