Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 5. Yasama Yılı
87. Birleşim 31 Mart 2015 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 127 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
31 Mart 2015 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Dilek YÜKSEL (Tokat)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87'nci Birleşimini açıyorum.

Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, ülkemizde görülen H1N1 vakaları hakkında söz isteyen Samsun Milletvekili Tülay Bakır'a aittir.

Sayın milletvekilleri, lütfen biraz sessiz olursak Sayın Bakır'ı daha iyi duyabiliriz.

Buyurunuz Sayın Bakır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TÜLAY BAKIR (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

İnfluenza virüsleri, solunum sisteminin epitel hücrelerinde çoğalarak trakeit, bronşit, bronşiolit, akciğer ödemi, yaygın alveol hasarı ve kanamaya neden olabilmektedir. Klinik belirtileri, ani başlayan ateş, öksürük, hâlsizlik, kas ağrıları ve baş ağrısıdır. Hastalık hızla yayılarak salgınlara neden olur. Sıklıkla kendi kendine iyileşmekle birlikte, bazen ağır seyreder ve ölümle sonuçlanır. Dünya genelinde her yıl yetişkinlerin yüzde 20'si, çocukların yüzde 5'i enfeksiyona yakalanmaktadır. İnfluenza enfeksiyonu nedeniyle yılda 250 bin ila 500 bin kişi kaybedilmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon insan İspanyol gribi pandemisiyle kaybedilmiştir.

Toplum sağlığını tehdit etmesi nedeniyle influenza enfeksiyonu,1952 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenmektedir. Türkiye, bu izleme 2005 yılında başlamıştır. Enfeksiyonun birinci basamak sağlık hizmetlerinde izlemi yapılarak aktivitesi, o sezon etken olan virüsün özellikleri, dolaşımdaki virüslerle aşının uyumu ve antiviral direnç değerlendirilmektedir. Hastalardan alınan örnekler, Dünya Sağlık Örgütüyle koordine çalışan, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal İnfluenza Merkezi, İstanbul Tıp Fakültesi Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı ve İstanbul Halk Sağlığı laboratuvarları tarafından incelenmektedir. Ülkemizde influenza enfeksiyonunun hastaneye yatış, iş gücü kaybı, tedavi giderine etkileri de 2013 yılından itibaren, hastane tabanlı küresel gözetim ağı projesiyle değerlendirilmektedir.

2009-2010 yılı grip sezonunda insanların daha önce karşılaşmadığı influenza A H1N1 suşu ortaya çıkarak hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Bu suş, genetik olarak domuz influenza virüsüne benzediği için domuz gribi olarak isimlendirilmiştir. Birkaç yılda hastalık çok sayıda insana bulaştığından pandemik özelliğini kaybetmiştir. Bu yıl elde edilen sonuçlar ve hasta sayımız sıra dışı bir durum olmadığını göstermektedir.

Grip salgını için önceden tahminde bulunmak mümkün değildir. Küresel ısınma nedeniyle grip sezonu kasım-aralık aylarından, ocak-şubat aylarına kaymıştır, bitiş süresi nisan sonuna uzanmaktadır.

2015 yılı, on ikinci hafta itibarıyla üç referans laboratuvara toplam 5.240 örnek gelmiştir. Bunların 1.834'ünde virüs belirlenmiştir. Virüs pozitif örneklerin 498'i influenza A H1N1, 549'u influenza B, 128'i influenza A H3N2 ve 659'u diğer solunum virüsleridir. 16-22 Martta çalışılan 921 örnekten 312'sinde grip virüsü, 20'sinde ise diğer solunum yolu virüsleri belirlenmiştir.

Bu grip sezonunda bu sabah itibarıyla influenza virüsü doğrulanmış 54 hastamız maalesef kaybedilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 55'dir. Kaybedilen en küçük hasta 5 yaşındadır. 17 hasta 65 ve üzeri yaştadır. Samsun'da kaybedilen 7 hastamızdan biri hamiledir. Kaybedilen hastalardan 42'sinde influenza A H1N1, 5'inde influenza B, 7'sinde influenza H3N2 belirlenmiştir. 34 hastamızda beraberinde başka hastalıklar da bulunmaktadır. Kaybettiğimiz hastalarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Avrupa'da Mart 2015 itibarıyla grip aktivitesi bazı ülkelerde orta şiddette devam etmekte, bazı ülkelerde azalma eğilimi göstermektedir. İnfluenza A H3N2 sezon başında daha baskın iken hâlen influenza B daha öne geçmiş görünmektedir.

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Günlük Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yöneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü


TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi