Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
125. Birleşim 24 Temmuz 2014 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 128 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
24 Temmuz 2014 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125'inci Birleşimini açıyorum.

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 12.05

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.15

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama işlemini yenileyeceğim.

Üç dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Türkiye'de ve yurt dışında eğitim gören gençlerin sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya aittir.

Buyurunuz Sayın Nazlıaka. (CHP sıralarından alkışlar)

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan öğrencilerin sorunlarını konuşmak üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım.

Özellikle AKP milletvekillerine seslenmek istiyorum: Bakın, değerli milletvekilleri, şu anda Türkiye'nin herhangi bir gençlik politikası yoktur. Gençlerimizin birçok sorunları vardır ama âdeta politikasızlık bir gençlik politikası hâline dönüştürülmüş durumdadır. İşte, toplumda gençleri bu toplumun öznesi değil, nesnesi olarak gören zihniyet onları kendi ideolojik perspektifi doğrultusunda şekillendirmeye çalışmaktadır, onların zihin haritalarını inşa etmeye çalışmaktadır. Oysaki, biz diyoruz ki gençlerin bu toplumun öznesi olduğunu, ancak ve ancak kendi duygu ve düşüncelerini, ifade edebildikleri özgür alanlar bulabildiği sürece gerçekleştirebilir. Gençler kendilerini ancak ve ancak oradan buraya sürüklenenler olmadığı takdirde gerçekleştirebilir. İşte, bu nedenle, gençlerimize hem bilimsel hem kültürel hem de sanatsal anlamda donanım sunmamız gerekirken biz onları sürekli olarak "Sizler bizim geleceğimizsiniz." diyerek bugünleri vermemekte diretiyoruz.

Değerli milletvekilleri, gençler, yarının taslağı değildir; onlar, bugünün bireyleridir. Ama, tabii, yaş ortalamasının 54 olduğu bir Parlamentoda gençlerin sorunlarını ne kadar samimiyetle ele alıyoruz, ne kadar onları içselleştirerek paylaşıyoruz, bu hepimizin sorgulaması gereken bir konudur.

Bakın, şu anda Türkiye'de gerek önlisans, lisans, lisans sonrası ve ihtisas eğitimleri gören, öğrenimleri gören 5 milyona yakın öğrenci vardır. Bu öğrencilerin barınmadan tutun harç sorununa, yurt sorununa, özgürlük sorununa varıncaya kadar birçok ayrı problemle baş ettikleri

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Günlük Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yöneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi