Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 5. Yasama Yılı
8. Birleşim 23 Ekim 2014 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 60 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
23 Ekim 2014 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

----0----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşimini açıyorum.

YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.04

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.18

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

----0----

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

YOKLAMA

BAŞKAN - Açılışta yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum, yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Adana ve ilçelerindeki güncel olaylar hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman'a aittir.

Buyurun Sayın Halaman. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ HALAMAN (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. Adana'nın güncel konularını gündeme taşımak için gündem dışı söz verdiğiniz için de teşekkür ederim. Yüce heyetinizi, Türk milletini saygı, sevgiyle selamlarım.

Adana güncel noktasında çok sorunlu, problemli bir memleket hâline geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesi vardır. Adana, millî mücadelenin soluk aldığı bir yer olması dolayısıyla… Seksen senedir Saimbeyli'nin kurtuluşu kutlanır. Ben Saimbeylilerin kurtuluş bayramını kutluyorum. Yani 1918 yılında Adana'ya Mersin Limanı'ndan, İskenderun Limanı'ndan Fransız askerleri gelmişti, o bölgeleri işgal etti.

Güncel olarak bugün baktığımızda, bugünkü Hükûmetin de vesile olduğu, Adana'nın etrafında değişik değişik ülkelerin askerlerini görme imkânımız var. Bundan dolayı Adana bu Hükûmet döneminde büyümesi gerekirken küçülen, işsizliği çoğalan, üretimin düştüğü, emeğin, alın terinin kaybolduğu, sanayisinin, tarımının, nakliyesinin bittiği, taşımacılığın, terörün, dolayısıyla şiddetin çok yoğunlaştığı bir coğrafya parçası hâline geldi. Bundan dolayı bizim sık sık Adana'nın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme getirip, Türkiye Büyük Millet Meclisini vesile ederek, icrada bulunan bakanların Adana'nın sorunlarıyla ilgili yani toplumsal sorunlarla ilgili, yani sırf nemaya dayalı, müteahhide dayalı, sırf kişisel işlere dayalı Adana'nın sorunlarını halletmekten ziyade, Adana'nın temel sorunlarını aşağı çekip iyileştirme noktasında tekliflerimiz oldu.

Son zamanlarda Adana'da pamuk hasat dönemi olmasına rağmen, kütlü pamuğun kilosu 1.200 lira. Dolayısıyla, koca Adana tarafında bu dâhilde işleme belgesi alan 12 tane un fabrikası varken bugün 1 tane var. Dolayısıyla, "Dâhilde işleme belgesi alarak ihracata dayalı

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Günlük Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yöneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi