Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 5. Yasama Yılı
7. Birleşim 22 Ekim 2014 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 16 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
22 Ekim 2014 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

----0----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7'nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sürpriz yaptım ama yarın gelin ha.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Trabzon'un fethi hakkında söz isteyen Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Volkan Canalioğlu'na aittir.

Buyurun Sayın Canalioğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihî bir liman kenti olmasının yanı sıra, jeopolitik özelliğe sahip güzel Trabzon'umuzun bu yıl Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 553'üncü yıl dönümü kutlanmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet Han, 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethinden sonra, Bizans'la aynı soydan gelen ve 4'üncü Haçlı Seferleri sonunda Trabzon'da kurulan Rum Pontus Devleti'nin de alınmasının gerekli olduğunu biliyordu çünkü bu devlet ileride İstanbul üzerinde hak iddia edebileceğinin yanı sıra, Osmanlı Devleti'ne karşı da düşmanca bir tutum içindeydi. Yine, bazı Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyor ve Akkoyunlular'la ortak hareket ediyordu. Ayrıca, Trabzon tarihî bir liman kenti ve İpek Yolu üzerinde yer alıyordu. Bütün bu jeopolitik özellikleri nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'u 26 Ekim 1961 tarihinde fethetti. Böylece, Karadeniz'in güney kıyılarının fethi tamamlanmış Osmanlıların bölgeden geçen ticaret yolları üzerindeki etkinliği artmış ve Karadeniz'de de önemli bir limana sahip olunmuştu.

Değerli milletvekilleri, böylesine önemli bir kentten biz bahsederken Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği sırasında valilik yaptığı, Kanuni'nin doğduğu ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği ve vasiyetinin önemli bir bölümünü Trabzon'da yazdığı kent olarak bahsederiz. Tarihin en eski çağlarından beri insanoğlunu barındıran bu güzel kentimizin insanları, her dönemde devletine, milletine bağlı, geleneklerine sahip bir anlayış sergilemişlerdir. Millî mücadelede ön safta olmuşlardır. Öyle ki, Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'umuzu ilk ziyaret ettiği 15 Eylül 1924 tarihinde yaptığı söylevde "İlk defa Samsun'a ayak bastığım zaman beni karşılayanların ön safında Trabzonluların olması bana kuvvetikalb gücü vermiştir." sözleri hafızamızda yer etmiştir.

Değerli milletvekilleri, bütün bu özelliklerimize karşın, Trabzon'umuz son yıllarda acaba hak ettiği ve beklediği yatırımları almış mıdır? Ne yazık ki alamamıştır. Bunları kısa başlıklar olarak sıralamak istiyorum. Her vesileyle, her fırsatta bu kürsüden söylüyorum ama Trabzon milletvekillerimiz, bilhassa iktidar milletvekillerimiz ne yazık ki bu önerilerimizi, bu söylemlerimizi dikkate almıyorlar ama bu seçimlerde vatandaşlarımız inşallah onları dikkate alacaktır.

Öncelikle, yıllardan beri sözü edilen güney çevre yolu hâlen yapılmamıştır. "Sürmene Çamburnu Tersanesi'ne 5 bin kişi işe alınacak." sözü havada kalmasının yanı sıra tersanede herhangi bir hareket yoktur, dolgusu tamamlanmış, millî servet yedi, sekiz yıldır orada beklemektedir. Lojistik merkezinin ne olacağı belirsizdir. Değerli milletvekillerimiz, turizmde de hak ettiği payı alamamasının yanı sıra, işsizlik de son yılda 7,4 oranında artmıştır. Göç verme sıralamasında ilk 6'ncı sırada yer almanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu göç nedeniyle Türkiye'nin her tarafında insanlarımız vardır, Trabzonlularımız vardır. Tekirdağ'da, Çanakkale'de, Mardin'de, Diyarbakır'da her yerde Trabzon insanı vardır ve bunlar gittikleri her yere katma değer sağlarlar, orada ön sırada yer alırlar ve bulunduğu ile ve ülkesine önemli katkılar sağlarlar. Ama, bu göçle birlikte yalnız iş gücümüz değil, aynı zamanda Trabzon'un beyin gücü de göç etmektedir.

Sanatçılarımız da Trabzon'dan artık göç etme noktasına gelmişlerdir çünkü esnafımızla icralıktır. 2013 yılında 113.939 icra dosyası vardır ve icra dairesi sayısı da 3'e çıkmıştır. Böylesine önemli bir kentte çay ve fındık hak ettiği payı alamamıştır. Don olaylarından etkilenen fındık üreticisi ne yazık ki hak ettiği, beklediği teşvikleri alamamış, soru sorduğumuzda sigortalı mı, sigortasız mı diye, sigortalı olma noktasında destek verileceği açıklaması yapılmıştır.

Tarım, ticaret, turizm yerlerde sürünmektedir değerli arkadaşlarım.

Buraya gelen AKP milletvekilleri çok güzel şeyler söylüyorlar ama gerçek durum budur ve Trabzon her yerde vardır, her yere katma değer sağlar. O nedenle biz diyoruz ki değerli milletvekilleri, bize her yer Trabzon.

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Günlük Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yöneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi