Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
126. Birleşim 25 Temmuz 2014 Cuma

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 39 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
25 Temmuz 2014 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126'ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Adana'nın sorunları hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Muharrem Varlı'ya aittir.

Buyurun Sayın Varlı. (MHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM VARLI (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana'nın problemleri hakkında gündem dışı söz istedim. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bugün bayramdan önceki çalışma süresinin son günü. Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetle Ramazan Bayramı'na ulaşmanızı ve Ramazan Bayramı'nın da İslam alemine barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı ve bizi televizyonları başında izleyen değerli milletimizin de bayramını tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, Adana, eskiden Türk filmlerine konu olmuş, herkesin iş aradığı, iş bulduğu bir şehirken ne yazık ki şu anda işsizlikte hep birinci sıralarda gidiyor. Adana'da aksine bir göç var. Adana'da işi, hâli vakti düzgün olanlar İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya yerleşiyor ama daha alt seviyeden insanlar da sürekli Adana'ya geliyor, dolayısıyla, Adana'da had safhada bir işsizlik oluştu. Fabrika sahiplerinin birçoğu da fabrikalarını kapatarak İstanbul'a, Kocaeli'ye gittiler. Dolayısıyla, Adana'da yatırımların önünü açacak, Adana'da yeni fabrikaların önünü açacak bir çözüm bulması lazım Hükûmetin. Çünkü, Adana çok önemli bir şehrimiz, çok önemli bir ilimiz. Adana'da yaşayan insanların da önemsendiğini Hükûmetin hissettirmesi lazım.

Enerji ihtisas bölgesiyle alakalı Hükûmet hep "Adana Ceyhan Türkiye'nin Rotterdam'ı olacak." diye reklam yaptı. Efendim, "Bu bölgede çok enerji yatırımı yapılacak, işte, Türkiye'nin Rotterdam'ı olacak; 10 bin kişi, 20 bin kişi iş bulacak." gibi bir reklam yaptılar ama şu ana kadar ne yazık ki enerji ihtisas bölgesinde daha bir çivi bile çakılmadı. Dolayısıyla, buraya yapılacak yatırımların Hükûmet tarafından teşvik edilmesi lazım, bir an önce yatırımcıların o bölgeye yönlendirilmesi lazım. Dolayısıyla, oradaki yatırımların da bir an önce başlayıp insanlarımızın iş ve aş bulmasını temin etmemiz lazım. Bunlar Adana'nın önemli sorunları.

Yine Yumurtalık yolunun 1999 yılında ihalesi yapılıp parası ayrılmış olmasına rağmen hâlâ Yumurtalık-Ceyhan arasındaki yol bir türlü bitirilemedi. Müteahhit "Para yok." diye işi bırakıyor gidiyor, bir gün başka müteahhit geliyor. Adana-Ceyhan-Yumurtalık arası özellikle de haziran ayı ile ekim ayı arasında yani üç ay zarfında çok yoğun işleyen bir yol. Bu yolun bir an önce bitirilmesi lazım. Hükûmetin buna da bir an önce çözüm bulması lazım.

Yine ayçiçeği ve buğday hasadı bitti. Hem tarımsal kuraklık hem don olayından dolayı ayçiçeği ve buğday üreticileri aşırı derecede mağdur oldular. Bunların da mağduriyetinin giderilmesi için ilçe tarım müdürlüğü, ziraat odalarının fikirleri alınarak bir an önce bir araştırma yapılmalı ve bu insanlarımızın mağduriyeti önlenmeli çünkü ayçiçeği bahardaki aldığı yağmurlarla büyüyen, gelişen ve verim yapan bir bitki. Tabii ki Cenabı Allah'tan gelen bir şey. Elbette ki bunda sizin Hükûmetinizin bir kabahati yok ama Hükûmetin de bu mağduriyeti önlemek noktasında bir çaba sarf etmesi lazım. İşte diyeceksiniz ki: "Ziraat Bankasındaki borçları erteledik." Ama faizli ertelediniz, faizsiz ertelemeniz lazım. Yine tarım krediyle alakalı borçların yapılandırılması ve faizsiz yapılandırılması lazım. Bu konuda da çiftçilerimizin mağduriyetini gidermenizi bekliyoruz.

Yine, önümüzdeki ay sonunda mısır hasadı başlayacak. Geçen sene burada gırtlağımı patlattım, "Mısır hasadı başlıyor, dışarıdan mısır ithalatını kesin." dedim, kesmediniz, sürekli mısır ithalatını gerçekleştirdiniz. Tam mısır hasadı döneminde 2 milyon ton mısır Türkiye'ye girdi, mısır üreticisinin mısır elinde kaldı, bir önceki yılın fiyatının altında mısır satmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla zarar ettiler. Bu yıl buğday rekoltesi çok düşük. Dolayısıyla yem fabrikalarının mısır ihtiyacı artacak, glikoz fabrikalarının mısır ihtiyacı artacak. Onun için de dışarıdan ithalatı mutlaka ve mutlaka engellemek lazım. Şu anda büyük firmalar Romanya'da 40 bin dönüm, 50 bin dönüm tarla isteyen çiftliklerle pazarlık hâlindeler. Hükûmeti buradan uyarıyorum buna bir an önce çözüm bulsunlar, dışarıdan mısırın gelmesini engellesinler ki çiftçimiz para kazanabilsin.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Günlük Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yöneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi