Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
78. Birleşim 17 Nisan 2014 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 62 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
17 Nisan 2014 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)

------0------

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlayacağız.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz Turizm Haftası vesilesiyle turizm sektörü ve sorunları hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Mehmet Günal'a aittir.

Buyurun Sayın Günal. (MHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, her zamanki gibi sessiz olma ricamı iletmek istiyorum size. Lütfen…

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, hem söz verdiğiniz için hem de sükûnete çağırdığınız için.

Değerli arkadaşlar, bu hafta Turizm Haftası olması münasebetiyle gündem dışı söz aldım. Maalesef gündem dışı konuşuyoruz. Gündemin içinde çok gereksiz tartışmalar, lüzumsuz siyasi çekişmeler, baskı devletine doğru götürecek kanuni düzenlemeler yer alıyor. Buradan defalarca söylemiş oldum, ülkemizin gerçek sorunlarına ait yapısal önlemler alınması gereken hususlar maalesef konuşulmuyor, tartışılmıyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda birçok önlem alındı, alınmaya çalışıldı. Tamamı da "Efendim tasarruf açığı var, efendim cari açık var, bunu önleyelim." diyor ama maalesef, yıl sonu itibarıyla 32 milyarın üzerinde döviz getirisi sağlayan turizm sektörüyle ilgili on bir yıldır, iktidarlarınız döneminde, söylemiş olduğum yasal düzenlemeler hâlâ yapılmadı ve yapılmasına da pek yakın zamanda başlayacağınız gibi bir kanaatimiz yok.

Değerli arkadaşlar, sektörümüzün birçok sorunu var. Sezon açıldı. Turizm Haftası nedeniyle bunları dile getirmek istedim yeniden. Birçok otelci arkadaşımızla, sektör temsilcisiyle, Otelciler Birliğiyle, federasyonla yapmış olduğumuz görüşmelerde bazı kanuni düzenleme eksiklikleri defalarca dile getirildi. Geçtiğimiz ay içerisinde, yine sezon başında kendileriyle görüştüm. Çok büyük beklentileri var ama bunun için partiler üstü bir gayretle Hükûmetin bir an önce, bekleyen kanun tasarısı, turizm çerçeve kanun tasarısı -bunun içerisinde teşviki de var, örgütlenmesi de var, Kıyı Kanunu da var, birçok çalışmayla ilgili, istihdamla ilgili hususlar var- maalesef gündemde yer almıyor.

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri…

MEHMET GÜNAL (Devamla) - Sayın Başkanım, boşuna siz uyarıyorsunuz ama arkadaşlar yoklama var diye geldi, isterseniz, "yoklama yok" derseniz giderler, şu anda sorun yok.

BAŞKAN - Her an yapabiliriz yoklama.

MEHMET GÜNAL (Devamla) - Hakikaten, değerli arkadaşlar, bakın, burada birçok şey konuşulur, "Efendim her şey dâhilden oldu, şundan oldu, esnaf sıkıntıda." denir ama temel konu, turizmin bu şekliyle kendi başına gidiyor olmasından kaynaklanıyor. Otelciler bir yerde, operatörler bir yerde, seyahat acenteleri bir yerde, bir sorumlusu yok. Maşallah, Turizm Bakanımız yani iki sefer, herhâlde bir başladığında bir brifing almaya geldi, sonra da bir şeye gitti. Bilmiyorum, Gökcen Hanım Antalya'da kaç sefer gördünüz?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Gelmesin, gelmesi önemli değil ki.

MEHMET GÜNAL (Devamla) - Yani, defalarca bekliyoruz, diyoruz ki: Sayın Bakanım, burada bir şey var -arkadaşlarla da toplandık, bütün milletvekilleriyle- bir sene oldu. Gelin, bunu, biz hep beraber Bakana gidelim, neyse eksiği gediği bu kanunu çıkaralım dedik. Burada defalarca çıkarıyorsunuz, MİT Kanunu'yla sabahlara kadar uğraşıyoruz; ondan önceki kanunlarla uğraştık; "paket" dediniz, uğraştık. Gelin bir sefer de hem de ülkenin ekonomisine katkıda bulunan en önemli sorunumuzdan bir tanesi olan cari açığın kapanmasında önemli bir faktör olan turizm gelirleriyle ilgili bir çalışma yapalım. Bunun ötesinde sektörün bütün bu sorunlarını, yasal sorunlarını hep beraber gözden geçirelim. Bununla ilgili araştırma önergesi de verdim. Henüz, tabii, her gelen önerge araştırma komisyonu için burada parmaklarla reddedildiği için o da pek dikkate alınmadı. Burada yapabileceğimiz birçok çalışma var değerli arkadaşlar. Sektör şu anda sezonu açtı. Bunlar devam ediyor ancak kış sezonu geldiği zaman burada çalışan işçilerimiz maalesef işsiz kalıyor. Bu nedenle, özellikle Kıyı Kanunu'ndaki birtakım çalışmaların, ecrimisille ilgili çalışmaların… Birtakım faaliyetler var, yüzme havuzları var, bunların sağlık kontrolleri var bunlarla ilgili sorunlar var ve yabancıların çalışmasıyla ilgili ve kış döneminde az önce belirttiğim gibi en azından istihdam teşviki sağlanması, o sürede de istihdamın artırılabilmesi için kış süresince beş, altı ay boş, kapalı olduğu dönemde de belki vergilerini,

1

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Günlük Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yöneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

Halk Günü

Halk Günü

TBMM'yi gezmek isteyen tüm ziyaretçilerimiz, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, 11:00 - 16:00 saatleri arasında TBMM Dikmen Giriş Kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilirler.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi